Phong Cách Làm Việc Của TDCF

In

Sản Phẩm Dịch Vụ Chính

· Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam

· Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng

· Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển tiền nhanh)

Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.

Nhân Sự


Tính đến ngày 31/12/2010 tổng số nhân viên nghiệp vụ của TDCF là 63 người. Cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 87%, thường xuyên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm đào tạo riêng của TDCF.

Quy Trình Nghiệp Vụ

Các quy trình nghiệp vụ chính được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000

Công Nghệ

TDCF bắt đầu trực tuyến hóa các giao dịch từ tháng 10/2010 thông qua hệ cơ sở dữ liệu tập trung và xử lý giao dịch theo thời gian thực

Chiến Lược

Chuyển đổi từ chiến lược các quy tắc đơn giản (simple rule strategy) sang chiến lược cạnh tranh bằng sự khác biệt hóa (a competitive strategy of differentiation). Định hướng bán lẻ (định hướng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ). 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 20 Tháng 3 2012 09:52 )