Chính Sách Đào Tạo

In

 

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO.

 

TDCF tạo mọi điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp đồng thời xây dựng một lực lượng nhân viên chuyên nghiệp cho quỹ. Chương trình đào tạo của TDCF giúp nhân viên có kỹ năng chuyên môn cao, quy trình nghiệp vụ thống nhất trên toàn hệ thống, để dù khách hàng giao dịch tại bất cứ điểm giao dịch nào cũng đều nhận được một phong cách TDCF duy nhất, đó là sự chuyên nghiệp, nhanh chóng và vì lợi ích của khách hàng.

Ở TDCF, các chương trình học tập đều xuất phát từ nhu cầu cụ thể. TDCF khuyến khích nhân viên chủ động trong học tập và phát triển nghề nghiệp của bản thân. Phòng Phát triển Nguồn nhân lực và Trung tâm Đào tạo đóng vai trò hỗ trợ và hướng dẫn việc học tập và phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

Nhân viên quản lý, điều hành của TDCF cũng được chú trọng đào tạo chuyên sâu về quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, v.v. quỹ cũng khuyến khích và thúc đẩy sự chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong quỹ trên tinh thần một tổ chức không ngừng học tập để chuẩn bị tạo nền tảng cho sự phát triển liên tục và bền vững.

Về chủ trương, tất cả các nhân viên trong hệ thống TDCF đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc bên trong và bên ngoài quỹ, được quỹ tài trợ mọi chi phí.

 

Đối với nhân viên mới tuyển dụng, TDCF tổ chức các khóa đào tạo liên quan như:
Khóa học về Hội nhập môi trường làm việc Khóa học về các sản phẩm của TDCF
Các khóa nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm TCBS liên quan đến chức danh nhân viên (tín dụng, giao dịch, thanh toán quốc tế, v.v..)
Đối với cán bộ quản lý, TDCF thường xuyên tổ chức các khóa học như sau:
- Các sản phẩm mới của TDCF
- Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý chi nhánh
- Các khóa học về kỹ năng liên quan (kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề, v.v.)
- Các khóa học nâng cao và cập nhật, bổ sung kiến thức về nghiệp vụ: tín dụng nâng cao, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, v.v.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ của các cổ đông nước ngoài, TDCF cũng đã tổ chức các khóa học trong nước đồng thời cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo tại nước ngoài để nâng cao kiến thức.

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 26 Tháng 2 2012 10:40 )