QŨY TÍN DỤNG THÀNH ĐÔ

Đăng Nhập

 • Đăng ký
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Bình Chọn

  Bạn Biết Đến Quỹ Tín Dụng Thành Đô- TDCF Bằng Phương Tiện Nào ?
   

  Hội Đồng Quản Trị

  Email In PDF.

  Hội đồng quản trị : Hội đồng họp định kỳ hàng quý để thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của quỹ tín dụng. Hội đồng có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Quỹ, ấn định mục tiêu tài chính giao cho Ban điều hành. Hội đồng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua một số hội đồng và ban chuyên môn do Hội đồng thành lập như Ban Kiểm tra- Kiểm soát nội bộ, Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ và Tài sản Có, và Hội đồng Đầu tư, v.v.

  Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:

  Chủ tịch hội đồng quản trị: Đinh Ngọc Vy

  Ban điều hành

  Ban điều hành gồm có Giám đốc điều hành chung và các Phó Giám đốc phụ tá cho Giám đốc. Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu do HĐQT đề ra, bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh, tham mưu cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực
  tiếp điều hành mọi hoạt động của quỹ.

  Ban điều hành: Nguyễn Thị Huệ

  Ban điều hành: Nguyễn Thị Hà

  Ban Kiểm tra- Kiểm soát nội bộ

  Nhiệm vụ của Ban là kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống TDCF về sự tuân thủ pháp luật, các quy định pháp lý của ngành ngân hàng và các quy chế, thể lệ, quy trình nghiệp vụ của TDCF. Qua đó, Ban Kiểm tra- Kiểm soát nội bộ đánh giá chất lượng điều hành và hoạt động của từng đơn vị, tham mưu cho Ban điều hành, cũng như đề xuất khắc phục yếu kém, đề phòng rủi ro, nếu có.

  Ban kiểm soát: Nguyễn Thị Nhị

  Hội đồng Tín dụng

  Hội đồng là cơ quan cấp cao nhất về quản lý hoạt động tín dụng, thực hiện xét duyệt việc phân phối nguồn vốn tín dụng cho khu vực kinh tế, ấn định hạn mức tín dụng cho các Ban tín dụng chi nhánh, quyết định việc cho vay của quỹ đối với các định chế tài chính trong và ngoài nước, quyết định về chuẩn mực tín dụng, giám sát chất lượng tín dụng và xem xét các vấn đề khác liên quan đến hoạt động tín dụng. Hội đồng tín dụng ra quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

  Hội đồng tín dụng: Nguyễn Văn Tuấn


  Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 14 Tháng 5 2016 09:13 )  

  Các Chương Trình Đại Hội

  You are here: Home GIỚI THIỆU Hội Đồng Quản Trị